Evidencija radnog vremena, evidencija aktivnosti vozača, platni spisak

Sistem za analizu podataka tahografa AETRControl automatski priprema mesečni izveštaj o radu vozača, uzimajući u obzir važeće zakone o raduImajući u vidu zakonsku regulativu, poslodavac može u skladu sa ugovorom o radu sa vozačem i kolektivnim ugovorom odrediti sledeće:

  • vrsta delatnosti koja se obavlja tokom radnog vremena, 
  • Početak i kraj noćnog rada.
  • broj noćnih radnih sati,
  • mesečni i/ili nedeljni okviri radnog vremena
  • broj odmora i slobodnih dana.

Sistem priprema mesečnu evidenciju rada prema podešavanjima. On sumira količinu korišćenja radnog vremenskog okvira svake nedelje, a na kraju meseca označava radni vremenski okvir koji se još može koristiti za dati period.

Evidencija odmorai evidenciju ostalog radaobeležavamo sa pratećim programima. Izveštaj se može poslati elektronskim putem na izradu platnog spiska. AETRControl sistem za analizu podataka tahografa je usluga koja se plaća pretplatom..

Pozovite nas +36204624552 (P-P 8:00-16:00)

U evidenciji aktivnosti možete videti sledeće podatke

U obliku tabele:

Početak/kraj radnog vremena – vreme vožnje – ostali poslovi – prekid – raspoloživost – pauza – noćni rad – prekovremeni rad. Pored navedenih podataka, objedinjuju se rad nedeljom i vikendom, radno vreme, bolovanje, godišnji odmor i neplaćeno odsustvo.

Računanje minimalne zarade , austrija,francuska,holandija,danska, dnevnice

AETRControl koristi podatke satelitskog GPS instaliranog u vozilu kako bi verodostojno prikazao vreme obavljenog posla u datoj zemlji, što je neophodno za obračun minimalne zarade.

Priprema platnog spiska

Sistem AETRControl obezbeđuje nekoliko tipova izlaza za sisteme platnog spiska. Sistem obezbeđuje zaključavanje početkom meseca, čak i ako neke kartice vozača još nisu pročitane. U ovom slučaju moguće je kreditiranje nepoznatih radnih dana, koji se mogu izmiriti u narednom mesecu.

  • Interfejs u ​​Ekcel formatu za sisteme obračuna plata.
  • Ekcel interfejs za platni sistem “Kee-Soft”.

 

Zatražite ponudut                                                                                      Prijava na test

Pozovite nas! +36204100035 ( P-P 8:00 – 16:00)

Select your currency
HUF Hungarian forint
EUR Euro