MultiCardReader

Cilj Programa

  • Na računarima zasnovanim na Windovs-u, mogućnost očtavanja vozačkih kartica.
  • Otpremanje očitanih podataka na AETRControl server.
  • Brza povratna informacija vozaču.
  • Otpremite podatke sa postojeće kartice ili tahografa na AETRControl server.

Instalacija programa

Sa AETRcontrol.eu web sajta

Vrste terminala

  • Namenski terminal. Očitani podaci sa kartice vozača se učitavaju direktno u svoju kompaniju.
  • Opšti terminal. Preporučuje se grupama kompanija koje dele bazu,  koriste iste terminale i špediciju.Sistem automatski prosleđuje podatke sa kartica vozača sopstvenoj kompaniji.
Select your currency
HUF Hungarian forint
EUR Euro