Najava inostranih misija vozača preko AETRControl IMI sistema.

Objavljivanje inostrane misije vozača je glomazno i dugotrajno preko veb stranice https://vvv.postingdeclaration.eu

AETRControl IMI sistem (u daljem tekstu IMI) omogućava poslodavcima da lakše i brže prijave svoje poslate radnike, a da ne moraju da ulažu mnogo radnog vremena.

IMI automatski preuzima i šalje potvrdu o deklaracijama na pametni telefon vozača kako bi on mogao da prikaže potvrdu na svom telefonu ako se zaustavi.

Pomaže poslodavcima da se pridržavaju zakona i izbegnu kazne za neprijavljivanje poslanih radnika.

To preduzećima daje veću fleksibilnost, tako da mogu da provedu više vremena na važnim zadacima i da se uvere da su njihova obaveštenja u skladu sa zakonom.

Select your currency
HUF Hungarian forint
EUR Euro