Obaveštenja i upozorenja

 • Svrha ove funkcije je da upozori preduzeće

  • Očitavanje i otpremanje podataka sa vozačke kartice na 28 dana
  • Istek validnosti vozačke kartice
  • Na rok za očitavanje tahografa
  • Kalibracija tahografa
  • na nedostajuće još ne očitane vozačke kartice
  • Na nedostajuće , neočitane podatke sa tahografa

  • Sistem AETRControl vam omogućava slanje obaveštenja putem e-pošte (dodatna usluga). Da biste koristili ovu uslugu molim vas da nas pozovete
Select your currency
HUF Hungarian forint
EUR Euro