Evidencija aktivnosti vozača u referentnom periodu

Cilj usluge

  • Po Zakonu o radu, evidencija vožnji i odmora vozača
  • Određivanje radnog vremena putujućih radnika ,po zakonu o evidencije aktivnosti vozača,
  • Maksimalno ispunjenje zakonskih obaveza u najkraćem vremenskom periodu.
  • Podaci iz tahografskih podataka dopunjuju se podacima o radu u bazi prevoznika , i radovima na vozilu koje ne mora imati tahograf, odmorima i bolovanju.

Interfejs

Select your currency
HUF Hungarian forint
EUR Euro