Pontaj

SzolgáltatáscéljaAmunkatörvénykönyvérőlszóló2012.éviI.törvény134.§-ánakmegfelelőmunka-éspihenőidőnyilvántartása.Azutazómunkavállalókmunkaidejétmeghatározó1988.éviI.törvény18/A-18/L.§-okbóleredőnyilvántartásikötelezettségekteljesítése.Ajogikötelezettségekmaximálisteljesítéseminimálismunkaidőfelhasználásával.Atachográfadatokbólszármazóadatokkiegészítveatelephelyimunkavégzésekkel,nemtachográfkötelesjárművönvégzettmunkák,szabadságok,betegállományokadataival.InterfészekExcelformátumúadatátadásbérelszámolórendszereknek.Interfésza”Kulcs-Soft”bérelszámolásirendszerhez.

Select your currency
HUF Forint
EUR Euro