Employment

[/button]

Cilj programa

  • Brzo prijavljivanje i odjava vozača
  • Evidencija odsustva, godišnjeg odmora, bolovanja

  • Evidentiranje aktivnosti na vozilima koja ne moraju imati tahograf ( Extra usluga)
  • Evidentiranje rada u firmi
  • Računanje dnevnice u inostranstvu
  • Računanje minimalne zarade u Nemačkoj,Ausztriji,Italiji,Francuskoj

Instalacija programa

  • Na stranici AETRControl.eu kliknuvši na “Discanner” program ,preuzimanje je automatski

Select your currency
HUF Hungarian forint
EUR Euro