Analiza rizika za celu kompaniju

Zbirni izveštaj o kaznama, koji rangira vozače na osnovu dve vrste provera (na putu i ​​na licu mesta), pružajući tako organizaciji prevoza i menadžmentu informacije o visini kazni koje se mogu izreći za kršenje pravila vremena vožnje i odmora , i pruža mogućnost da se preduzmu potrebne mere.

Select your currency
HUF Hungarian forint
EUR Euro