Računanje Minimalne zarade-dnevnica

Sistem obračuna minimalne zarade AETRControl-a:

Svrha službe je da se uz minimalne ljudske resurse, uz celu pravnu saglasnost, obračuna minimalna zarada i pripreme izveőtaje koje će se dostaviti na zahtev nadležnih . U okviru Paketa mobilnosti (Uredba 2020/1057/EU) od 02.02.2022. stupile su na snagu sledeće promene:

 1. Vozač mora ručno da beleži granične prelaze u tahografu.
 2. Aktivnost koja se smatra objavljivanjem mora biti prijavljena u Informacionom sistemu unutrašnjeg tržišta Evropske unije (Informacioni sistem unutrašnjeg tržišta – IMI )U toku inspekcijskog nadzora, organ može tražiti isprave i izjave u vezi sa naknadom za vreme rada.

AETRControl kalkulacija minimalne zarade u inostranstvu zasnovana je na AETRControl sistemu za analizu podataka tahografa! Pogledajte video:

 

Nivoi usluge:

 

2.nivo-PONUDA-2,5 € / vozač/mesec

Informacije o utovaru se snimaju i obrađuju ručno ili automatski da bi se izračunala minimalna zarada.

Na ovom nivou je moguće izračunati minimalnu zaradu, uzimajući u obzir povlastice prema zakonu, i prikazati kabotažu i misije. Da bismo koristili uslugu, moramo da primimo podatke o koordinatama od provajdera GPS usluge. U okviru nivoa razlikujemo dve verzije.

2.2 nivo Automatsko snimanje podataka:

 Kompanija ima sistem upravljanja teretom iz kojeg se mogu izvući najmanje sledeći podaci:

 • Broj registarske tablice vozila
 • Identifikator tereta (identifikator ugovora)
 • Vreme utovara
 • Mest o utovara (Npr. Mosseveien 1, N-1610 Fredrikstad, Norveška)
 • Sm er utovara (uto.-ist.)

Povezujemo interfejs za prijem podataka sistema AETRControl sa jedinstvenim formatom podataka (xlc, xlsx, cvc…) koji sadrži gore navedene podatke. Nakon snimanja formata podataka, korisnik učitava datoteku sa podacima u sistem AETRControl. Nakon učitavanja podataka, automatski:

 • otpremljeni podaci,
 • javni podaci sa tahografa,
 • podaci od GPS provajdera.
 • kvalifikacionu klasifikaciju vozača,
 • iznose minimalne zarade po zemlji, koje korisnik može promeniti,
 • zvaničan kurs Narodne Banke

Na osnovu toga, AETRControl-ov algoritam za obračun minimalne zarade utvrđuje minimalnu zaradu koja se plaća po zemlji, inostrane i domaće naknade za misije i priprema registar kabotaža. Spisak partnerskih provajdera GPS i logističkih usluga dostupan je ovde.

Zatražite ponudu                                                                                      Prijava na test

Pozovite nas! +36204624552 (P-P, 8:00 – 16:00)

2.1. nivo Ručni unos podataka:

 Izvod o minimalnoj zaradi se prikazuje na osnovu državnih graničnih prelaza i drugih radova koje je vozač zabeležio u tahografu, kao i podataka o utovaru dobijenim ručnim unosom podataka na našoj veb stranici i/ili podataka evidentiranih u minimalnoj zaradi AETRControl aplikaciji. Uz pomoć aplikacije AETRControl Minimum zarada, vozač beleži pravac utovara (gore, dole), zemlju polaska i odredište i na taj način olakšava posao kompaniji. Pored navedenog, aplikacija čuva i podatke o datumu, vremenu i lokaciji utovara. Ovim rešenjima moguće je precizno obračunati minimalnu zaradu u skladu sa zakonom, detektovati kabotažu i dnevnice. Problemi:

 • Mogući nedostaci u evidentiranju podataka vozača
 • Provera iskaza podrazumeva dodatni rad

 

1.nivo: Kompanija nema detaljnu izjavu o svom ist./utov.

-2,5 € / vozač /mesec

Na ovom nivou naš sistem ne može da uzme u obzir mogućnosti zakonskih izuzeća, jer se zasniva samo na podacima tahografa. Preporučujemo ga onima koji nisu u mogućnosti da u naš sistem učitaju izjavu koja sadrži planirana i izvršena učitavanja.    Na ovom nivou usluge, naš sistem se može osloniti na vozača. Objava minimalne zarade se izrađuje na osnovu državnih graničnih prelaza i drugog rada koje vozač evidentira u tahografu. Sistem može podesiti koliko drugog rada treba da se evidentira da bi se teretni zadatak automatski tretirao kao opterećenje za obračun minimalne zarade. Mi obračunavamo minimalnu zaradu u inostranstvu za sve zemlje u kojima je bilo utovara, drugog radnog inputa. Problemi:

 • Nedostaci unosa podataka vozača,
 • Priprema i overa izjave podrazumeva dodatni rad
 • Plaćamo više nego što je propisano zakonom
 • U slučaju upita nadležnih, rizikujemo kaznu zbog netačnosti izjave

Spisak partnerskih provajdera GPS i logističkih usluga dostupan je ovde.

Zatražite ponudu                                                                                  Prijava na test

Pozovite nas! +36204624552 (P-P, 8:00 – 16:00)

Select your currency
HUF Hungarian forint
EUR Euro