Automatska obaveštenja u mailu

Automatska obaveštenja putem e-pošte mogu da se podese da bi se smanjilo povezano administrativno opterećenje. Tako npr. možete podesiti na koja obaveštenja i izveštaje sistem treba da šalje obaveštenja, koliko dana pre pojave datog roka, ili kojom učestalošću, i kog dana u nedelji na koju email adresu. Automatsko slanje e-pošte je trenutno dostupno za:

  • istek roka očitavanja kartice vozaća
  • rok od 28 dana za očitavanje kartice vozača;
  • rok očitavanja tahografa vozila;
  • Rok za kalibraciju tahografa
  • Sumiranje prekršaja
  • Izveštaj za podršku menadžmentu
  • Izveštaj o otpremanju podataka sa kartice (Nakon očitavanja kartice vozača, ona automatski šalje analizu za poslednjih 28 dana; tako da možete poslati izveštaj sa informacijama o planiranju budučih aktivnosti vozačima).
Select your currency
HUF Hungarian forint
EUR Euro