Aplikacija za preuzimanje tahografa i čitač kartica vozača (Android)

Očitavanje vozačkih kartica ili tahogarafa pomoću mobilnog telefona

Vozači imaju opciju da preuzmu podatke sa svoje kartice vozača i automatski otpreme preuzetu datoteku u sistem AETRControl sa bilo kog mesta u Evropi koristeći Android, iOS smart telefon ili tablet. Preuzimanje podataka sa tahografa pomoću  AETRControl adaptera na prednjoj ploči memorišu se i automatski se otpremaju na AETRControl servere.Može se podesiti da se preuzeti i komprimovani podaci mogu otpremati samo preko VIFI ili mobilnog interneta.
Aplikacija vas upozorava kada sledi sledeće očitavanje.

Opis proizvoda

Preuzimanje podataka sa tahografa pomoću AETRControl adaptera na prednjoj pločimemorišu se i automatski se otpremaju na www.aetrcontrol.eu. Očitavanje vozačkih kartica (USB. Bluetooth. AETRControl adaptera na prednjoj ploči). otpremanje,arhiviranje na sajt www.aetrcontrol.eu.Može se podesiti da otprema komprimovane podatke samo preko VIFI ili mobilnog interneta. Otpremanje podataka nakon očitavanja je automatsko.Upozoravanje na istek roka za očitavanje.

Funkcije:

Preuzmite iz Google Play prodavnice pretraživanjem na „AETRControl“.

Dostupne usluge:

  • Arhiviranje očitanih podataka
  • Arhiviranje, analiziranje očitanih podataka

Uređaji:

 

Select your currency
HUF Hungarian forint
EUR Euro