Otpremanje datoteke sa podacima

Svrha funcije:

  • Podatke sa vozačkih kartica, tahografa ; otpremite u AETRControl sistem .

Korištenje funkcije:


Kliknite na dugme “Pretraga” da biste izabrali podatke, očitane sa kartice vozača (Ckkkkk.ddd) ili sa tahografa.

Kada su izabrani, podaci se mogu otpremiti na dugme „Otpremi“.

Posle otpremanja podataka , posle nekoliko sekundi,generisanje će se izveštaji

Select your currency
HUF Hungarian forint
EUR Euro