Čitajte i potpišite upozorenja

Svrha aplikacije

 • Zamena administrativnih poslova koji proizilaze iz zakonskih obaveza.
 • Prenos upozorenja vozačima na Androidni telefon, mobilni uređaj
 • Čitanje i potpisivanje upozorenja na mobilnom uređaju.
 • Čuvanje i preuzimanje potpisanih upozorenja.

Zakonska obaveza

 • Kazne za kršenje pravila o vremenu vožnje i odmora i radnom vremenu snosi prevoznik ili vozač.

Vlasti mogu razmotriti koja strana da plati kaznu za prekršaj (vozač ili poslodavac) ako poslodavac:

 • Poštuje svoje zakonske obaveze.
 • Održava godišnju, povremenu obuku
 • Kontroliše vozača, analizira njegove podatke, beleži ih i upozorava vozača.
 • Pravilno organizuje rad.

Aplikacija

 • Android 5.0 ili noviji
 • Može se preuzeti iz Play prodavnice

Upozorenje potpisano od strane vozača

Otvaranjem protokola potpisanog od strane vozača sa Adobe Reader-om, digitalni potpis i vremenska oznaka kada je vozač potpisao dokument mogu se proveriti.

Uz dokument se arhivira i potpis vozača.

U komentar nismo uključili „Potpis poslodavca“.

Oprez! Ne mogu svi pdf formati da verifikuju i prikažu digitalni potpis i vremensku oznaku.

Select your currency
HUF Hungarian forint
EUR Euro