AETRControl front device (bluetooth adapter na prednjoj ploči Tahografa)

Svrha uređaja:

  • Očitavanje kartice vozača vozila sa aplikacijom, preko tahografa
  • Preuzimanje podataka sa tahografa.

Uređaj radi isključivo sa AETRControl sistemom.

Opis uređaja:

  • Preuzimanje podataka sa tahografa pomoću uređaja AETRControl adaptera, uskladištenih i postavljenih na vvv.aetrcontrol.eu.
  • Čitanje kartice vozača (USB, Bluetooth, AETRControl adapter uređaj), čuvanje, slanje ddd. fajlova na vvv.aetrcontrol.eu.
  • Može se podesiti da otprema komprimovane podatke samo preko VIFI ili mobilnog interneta.
  • Punjenje nakon očitavanja je automatsko.
  • Upozorenje za rok očitavanja.

Cena:

  • 125€

Narudžba

Funkcije

Preuzmite iz Google Plai prodavnice pretraživanjem „AETRControl“.

Dostupne usluge:

  • Čuvanje očitanih podataka
  • Čuvanje i obrada očitanih podataka
Select your currency
HUF Hungarian forint
EUR Euro